77 resultaten voor ‘’

 • Gedragsregels privacy en persoonsgegevens

  pdf, 313kB

  Op 10 februari 2020 heeft de gemeenteraad opnieuw de gedragsregels omtrent privacy en persoonsgegevens vastgesteld. Hierin wordt artikelsgewijs aangegeven hoe de gemeenteraad rekening houdt met de privacy van personen bij de uitvoering van zijn taken.

 • Gemeenteraad

 • Onderzoeksprogramma Rekenkamercommissie

  pdf, 141kB

  Een belangrijke basis voor het onderzoeksprogramma zijn de wensen en suggesties van de gemeenteraadsleden. De rekenkamercommissies hebben hiervoor in de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland gesprekken gevoerd met raadsfracties die onderwerpsuggesties hebben aangedragen en met hen besproken.

 • Wat heeft de gemeenteraad besloten tijdens laatste raadsvergadering van dit jaar?

  16 december 2019

  De gemeenteraad van Opsterland heeft op 9 december 2019 onder andere het Uitvoeringsplan Energietransitie en het concept Zonneplan vastgesteld. Het concept Zonneplan zal zes weken ter inzage worden gelegd voor inspraak.

 • Instructie griffier Opsterland 2019

  09 december 2019, pdf, 76kB

  Instructie griffier Opsterland 2019

 • Onderzoek naleving VN-verdrag Handicap

  15 oktober 2019

  De rekenkamer heeft een onderzoek gedaan naar de naleving van het VN-verdrag Handicap door de gemeente Opsterland. Hier treft u het rapport aan.

 • Onderzoek naleving Handicap door de gemeente Opsterland (oktober 2019)

  15 oktober 2019, pdf, 809kB
 • Inspraak begroting 2020

  25 september 2019

  De raad heeft op 24 september 2019 de begroting voor 2020 van het college van B en W ontvangen.
  Op maandagavond 14 oktober 2019 is er gelegenheid om in te spreken over de begroting. Wilt u inspreken? Meld u dan voor vrijdag 11 oktober 2019 aan bij de griffier via griffie@opsterland.nl

 • Raadswerkbezoek energietransitie

  19 september 2019

  Op vrijdag 20 september 2019 gaan raadsleden, enkele initiatiefnemers uit Opsterlandse dorpen, twee wethouders en ambtenaren op werkbezoek naar de gemeente Dalfsen.

 • Cursisten Politiek Actief ontvangen certificaat van burgemeester Van Selm

  23 september 2019

  Op maandagavond 12 februari 2018 reikte burgemeester Ellen van Selm certificaten uit aan de Opsterlandse deelnemers van de cursus Politiek Actief. Als afronding van deze cursus hadden zij de raadsvergadering bijgewoond. De cursus Politiek Actief werd samen met een vijftal zuidoost gemeenten georganiseerd.

Verfijn uw zoekopdracht

Zoek binnen

Publicatiedatum

Sorteren op

Resultaten per pagina