76 resultaten voor ‘’

 • Leden rekenkamercommissie en nevenfuncties

  Onze rekenkamercommissie onderzoekt of het gemeentebestuur het geld goed besteedt. En of het uitgevoerde beleid de gewenste resultaten oplevert. Zo ondersteunt deze commissie de controlerende taak van de gemeenteraad. De rekenkamercommissie is volledig onafhankelijk.

 • Lopende onderzoeken

  Hier vindt u de lopende onderzoeken ingesteld door de Rekenkamercommissie van de gemeente Opsterland.

 • Nevenfuncties raadsleden

  pdf, 30kB
 • Begroting 2021

  Op maandagavond 19 oktober 2020 heeft de raad in een digitale vergadering de laatste vragen gesteld aan het college over de ontwerp begroting 2021.

 • Een historische gebeurtenis - de openbare digitale raadsbijeenkomst van 20 april 2020

  Gisteravond is de eerste openbare digitale raadsbijeenkomst van Opsterland gehouden. Een historische gebeurtenis!

 • Raad van Opsterland vergadert in Oosterwolde

  Na maanden van digitaal vergaderen zal de gemeenteraad van Opsterland op 24 augustus 2020 weer in fysieke samenstelling bij elkaar komen.

 • Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie Opsterland 2018

  pdf, 96kB
 • Onderzoeksrapport Financiële sturing uitvoering jeugdwet - Opsterland

  pdf, 2MB

  Onderzoek naar de financiële sturing door de gemeente Opsterland op de uitvoering van de Jeugdwet.

 • Contact met fracties

  Wilt u een bepaald onderwerp met een fractie bespreken? Dat kan! Hier leest u wie de contactpersonen van de fracties zijn.

 • Wolkom yn ’e lobby; raadsplein

  De gemeenteraad van Opsterland is begonnen met het experiment raadsplein 'Wolkom yn ’e lobby'. Een plek waar inwoners en organisaties op informele manier onderwerpen kunnen voorleggen aan de raadsleden.

 • Jaarverslag Rekenkamercommissie Opsterland 2019

  pdf, 124kB
 • Gedragsregels privacy en persoonsgegevens

  pdf, 313kB

  Op 10 februari 2020 heeft de gemeenteraad opnieuw de gedragsregels omtrent privacy en persoonsgegevens vastgesteld. Hierin wordt artikelsgewijs aangegeven hoe de gemeenteraad rekening houdt met de privacy van personen bij de uitvoering van zijn taken.

 • Gemeenteraad

 • Onderzoeksprogramma Rekenkamercommissie

  pdf, 141kB

  Een belangrijke basis voor het onderzoeksprogramma zijn de wensen en suggesties van de gemeenteraadsleden. De rekenkamercommissies hebben hiervoor in de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland gesprekken gevoerd met raadsfracties die onderwerpsuggesties hebben aangedragen en met hen besproken.

 • Wat heeft de gemeenteraad besloten tijdens laatste raadsvergadering van dit jaar?

  16 december 2019

  De gemeenteraad van Opsterland heeft op 9 december 2019 onder andere het Uitvoeringsplan Energietransitie en het concept Zonneplan vastgesteld. Het concept Zonneplan zal zes weken ter inzage worden gelegd voor inspraak.

 • Instructie griffier Opsterland 2019

  09 december 2019, pdf, 76kB

  Instructie griffier Opsterland 2019

 • Onderzoek naleving VN-verdrag Handicap

  15 oktober 2019

  De rekenkamer heeft een onderzoek gedaan naar de naleving van het VN-verdrag Handicap door de gemeente Opsterland. Hier treft u het rapport aan.

 • Onderzoek naleving Handicap door de gemeente Opsterland (oktober 2019)

  15 oktober 2019, pdf, 809kB
 • Cursisten Politiek Actief ontvangen certificaat van burgemeester Van Selm

  23 september 2019

  Op maandagavond 12 februari 2018 reikte burgemeester Ellen van Selm certificaten uit aan de Opsterlandse deelnemers van de cursus Politiek Actief. Als afronding van deze cursus hadden zij de raadsvergadering bijgewoond. De cursus Politiek Actief werd samen met een vijftal zuidoost gemeenten georganiseerd.

 • Raadslid in Beeld: Hans de Jong

  19 september 2019

  Ik ben Hans de Jong en al 49 jaar woon ik naar alle tevredenheid in Langezwaag, alwaar ik alweer 40 jaar een bouwbedrijf uitoefen. Ik ben een echt dorpsmens en heb in Langezwaag diverse bestuursfuncties bekleed. Zo ben ik 20 jaar voorzitter geweest van de voetbalvereniging, 13 jaar voorzitter van de feestcommissie en 20 jaar voorzitter van de autocrossvereniging. Bij de autocrossvereniging hebben we het zover gebracht dat wij in Langezwaag een Europees kampioenschap mochten organiseren. Ik probeer altijd mijn deel bij te dragen aan het dorp of de gemeenschap.

 • Raadslid in Beeld: Hielke de Vries

  19 september 2019

  Mijn naam is Hielke de Vries, 66 jaar, getrouwd met Janny Bok en samen hebben we 2 kinderen en 4 kleinkinderen. Geboren en getogen in Langezwaag en had alhier samen met Janny een melkveehouderijbedrijf. Vanuit ons bedrijf heb ik mijn kennis kunnen gebruiken om zitting te hebben in diverse besturen van coöperatieve bedrijven zoals zuivel, bank, accountant- en kennisondernemingen.

 • Raadslid in Beeld: Marcel van Opzeeland

  18 september 2019

  Mijn naam is Marcel van Opzeeland en ben als fractievoorzitter en raadslid actief voor Opsterlands Belang. Naast de coalitie en de fractie hou ik me daarbij vooral inhoudelijk bezig met financiën, sociale zaken en algemene/bestuurlijke zaken.
  Behalve gedurende mijn studie Elektrotechniek aan de Universiteit Twente, heb ik altijd in Fryslân gewoond; geboren in Franeker, later verhuisd naar Siegerswoude.

 • Brief schrijven

  18 september 2019

  Wanneer u een belangrijke vraag of onderwerp aan de orde wilt stellen, dan kunt u een brief of e-mail aan de gemeenteraad sturen.

 • Hoe werkt de gemeenteraad?

  De gemeenteraad is het hoogste orgaan in de gemeente. Eens per vier jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. In principe kan iedere inwoner van 18 jaar of ouder gekozen worden voor de gemeenteraad. Politieke partijen stellen een lijst van kandidaten op waaruit de kiezer een keuze kan maken. De gemeenteraad van Opsterland telt 21 leden, verdeeld over 9 fracties (politieke partijen). De burgemeester is de voorzitter van de raad, maar heeft geen stemrecht. De gemeenteraad is de volksvertegenwoordiging van de gemeente.

 • Reactienota coalitieakkoord

  pdf, 190kB

Verfijn uw zoekopdracht

Zoek binnen

Publicatiedatum

Sorteren op

Resultaten per pagina