377 resultaten voor ‘’

 • Gemeente kijkt ook naar zichzelf (Sa!, 20 november 2019)

 • Het Lycklamahûs kleurt oranje

  26 november 2019

  Gemeente Opsterland zegt NEE tegen geweld tegen vrouwen en sluit zich dit jaar aan bij de internationale campagne Orange the World. Daarom kleurt vanaf 25 november het Lycklamahûs oranje. De kleur oranje staat symbool voor een zonnige toekomst, vrij van geweld.

 • Zicht op energie (Sa!, 13 november 2019)

 • Zuidoost Friesland vraagt € 25 miljoen voor Regio Deal

  03 december 2019

  Het Rijk wil Regio Deals sluiten om in regio’s de brede welvaart te versterken. De gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, en Weststellingwerf, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân hebben samen een voorstel ingediend voor een
  ‘Regio Deal Zuidoost Friesland: samen vitaal en veerkrachtig’.

 • Buitendienst Opsterland verwijdert ook in 2020 nesten eikenprocessierups zelf

  03 december 2019

  Afgelopen jaar hebben veel inwoners van de gemeente Opsterland te maken gehad met de eikenprocessierups. Dit komt doordat het aantal rupsen in 2019 is vertienvoudigd ten opzichte van 2018. Om snel en efficiënt te kunnen reageren op gemelde nesten, heeft de gemeente er in juli 2019 voor gekozen de bestrijding in eigen beheer te nemen. Dit heeft zoveel voordelen dat de gemeente heeft besloten ook volgend jaar de nesten te laten verwijderen door de buitendienst.

 • Huiselijk geweld

  03 december 2019

  Gaat het niet goed bij u thuis, of maakt u zich zorgen over iemand anders? Voor hulp en advies over huiselijk geweld kunt u 24/7 bellen met Veilig Thuis, telefoon 0800 - 2000 (gratis).

 • Instructie griffier Opsterland 2019

  09 december 2019, pdf, 76kB

  Instructie griffier Opsterland 2019

 • Wat heeft de gemeenteraad besloten tijdens laatste raadsvergadering van dit jaar?

  16 december 2019

  De gemeenteraad van Opsterland heeft op 9 december 2019 onder andere het Uitvoeringsplan Energietransitie en het concept Zonneplan vastgesteld. Het concept Zonneplan zal zes weken ter inzage worden gelegd voor inspraak.

 • Omgevingsvergunning

  Wilt u bouwen, verbouwen, een boom kappen of iets veranderen aan een monument? Dan heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Soms heeft u ook voor het slopen een omgevingsvergunning nodig. Vaak is een sloopmelding dan echter voldoende.

 • Openingstijden Brengpunt groenafval Ureterp

  30 december 2019, pdf, 229kB
 • Verklaring Omtrent het Gedrag

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of organisaties kunnen om een VOG vragen. Bijvoorbeeld als u in de kinderopvang of het onderwijs gaat werken. Of als u een visum aanvraagt of lid wilt worden van een schietvereniging.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Heeft u een handicap of beperking? Dan kunt u in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart. Met deze kaart mag u op een gehandicaptenparkeerplaats parkeren. De kaart is geldig in de meeste Europese landen. Er zijn drie soorten parkeerkaarten: de bestuurderskaart, de passagierskaart en de instellingenkaart.

 • Verklaring van overlijden lijkschouwer

  06 januari 2020, pdf, 7kB
 • Verklaring van overlijden

  06 januari 2020, pdf, 7kB
 • Right to challenge

  Right to challenge geeft inwoners van de gemeente het recht om uit te dagen. U kunt taken van de gemeente overnemen als u denkt dat het beter, goedkoper of anders kan. U kunt bijvoorbeeld een deel van het beheer van het openbaar groen overnemen van de gemeente.

 • Nieuwjaarstoespraak 2020

  06 januari 2020

  Op maandag 6 januari 2020 vond de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie plaats. Lees hier de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Ellen van Selm.

 • Fietsen steeds belangrijker in zuidoost Friesland

  08 januari 2020

  De vijf zuidoostelijke gemeenten in Friesland hebben gezamenlijk plannen uitgewerkt om fietsen in de regio aantrekkelijker te maken. Speerpunten hierin zijn het verbeteren van bestaande fietsroutes en het aanleggen van meer fietspaden. De meest opvallende ambitie is de realisatie van een snelfietsroute tussen Heerenveen en Drachten. Met de aanpassingen worden belangrijke locaties, bijvoorbeeld werk-, onderwijs- en OV-locaties, beter met elkaar verbonden.

 • Uitvoeringsplan Energietransitie

  pdf, 324kB
 • Privacyverklaring en cookies

  09 mei 2018

  De gemeente Opsterland hecht veel waarde aan een goede verwerking van uw persoonsgegevens. Privacy is een grondrecht en het waarborgen van privacy is de hoeksteen van het vertrouwen van burgers in de gemeente. Met de komst van de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn de regels voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens en de rechten voor betrokkene zijn versterkt. Hier vindt u algemene informatie over hoe de gemeente Opsterland omgaat met uw persoonsgegevens en welke rechten u hebt op het gebied van privacy.

 • Jongerenwerk

  Jongerenwerk is gericht op de ondersteuning van jongeren. Jongerenwerkers spreken de taal van jongeren en van de buurt, stimuleren hun persoonlijke én sociale ontwikkeling, behartigen hun belangen en geven grenzen aan. Het is daarmee een instrument om de kwetsbare jongeren de kans te geven op te groeien tot actieve en zelfstandige volwassenen.

 • Inkoop- en aanbestedingsbeleid OWO

  15 januari 2020, pdf, 175kB

  Het voor Oost- en Weststellingwerf en Opsterland (OWO) geldende inkoop- en aanbestedingsbeleid is opnieuw vastgesteld in september 2018.

 • Column december - Zorg voor elkaar, zorg in Opsterland

  ‘Zorg voor elkaar, zorg in Opsterland’ is de tekst in het beeldmerk van het Gebiedsteam. Het zegt precies waar we voor staan. We willen graag gebruik maken van de krêft fan de mienskip. Kijken naar wat een cliënt nog wél kan, alleen of met hulp van anderen. Met behulp van familie, vrienden of buren is er veel mogelijk.

 • Aangifteformulieren toeristenbelasting verstuurd

  15 januari 2020

  Onlangs zijn de aangifteformulieren toeristenbelasting verstuurd aan alle logiesverstrekkers die bij de gemeente bekend zijn. Hierop moet de omzet die men heeft gehad over het belastingjaar 2019 ingevuld worden. Op basis van de aangifte wordt er in mei 2020 een aanslag toeristenbelasting opgelegd.

 • Sport en bewegen

  Sport en bewegen hebben sinds jaar en dag een belangrijke rol in de maatschappij. Ze hebben positieve effecten op het individu en de samenleving. Veel mensen zijn wekelijks actief betrokken bij de sport, dat kan zowel als deelnemer of als vrijwilliger. Naast deze directe betrokkenen is er ook een grote groep als bezoeker of via media verbonden aan sport- en beweegactiviteiten.

 • Overzicht officiële handelingen B&W - week 4 - 5

  pdf, 89kB

  22 januari t/m 2 februari 2020

 • Besluitenlijst 7 januari 2020

  pdf, 27kB
 • Besluitenlijst 14 januari 2020

  pdf, 24kB
 • Uitvoeringsplan Energietransitie vastgesteld door de raad

  Een jaar geleden heeft de gemeenteraad de opdracht gegeven een Uitvoeringsplan Energietransitie op te leveren. Hier is hard aan gewerkt. Op 9 december 2019 heeft de gemeenteraad het Uitvoeringsplan vastgesteld.

 • Van schoolplein naar groenplein

  10 oktober was het de nationale Dag van de Duurzaamheid. Gemeente Opsterland besteedde in Gorredijk daar aandacht aan door verschillende duurzame dorpsinitiatieven bij elkaar te brengen. Het schoolplein van Kindcentrum Loevestein veranderde in een groenplein.

 • Nieuws Projecten

 • Besluitenlijst 21 januari 2020

  pdf, 23kB
 • Enquête energiegedrag

  Om inzicht te krijgen in het energiegedrag van onze inwoners hebben wij een enquête ontwikkeld. Het kost ongeveer 3 minuten tijd om deze in te vullen. Doet u mee?

 • Buur & Co: hoe buren elkaar helpen in Gorredijk

  Grotere behulpzaamheid en samenredzaamheid is belangrijk voor een sterke sociale basis in de Opsterlandse dorpen. In de kleinere dorpen zijn de vrijwilligers van de dorpssteunpunten actief om praktische hulp dichtbij te organiseren.

 • Samenstelling college van B & W

  Het college van B & W bestaat uit de burgemeester, drie wethouders en de gemeentesecretaris.

 • Overzicht officiële handelingen B&W - week 5 - 6

  pdf, 61kB

  29 januari t/m 9 februari 2020

 • Algemene voorwaarden uitgifte bouwgrond

  29 januari 2020, pdf, 126kB

  Download hier de algemene voorwaarden voor de uitgifte van bouwgrond in Opsterland (PDF).

 • Onderzoeksprogramma Rekenkamercommissie

  pdf, 141kB

  Een belangrijke basis voor het onderzoeksprogramma zijn de wensen en suggesties van de gemeenteraadsleden. De rekenkamercommissies hebben hiervoor in de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland gesprekken gevoerd met raadsfracties die onderwerpsuggesties hebben aangedragen en met hen besproken.

 • Kinderen nemen raadzaal in Opsterland over!

  29 januari 2020

  Kinderen uit de hoogste groepen van acht basisscholen in Opsterland nemen van 3 tot en met 7 februari de raadzaal in het gemeentehuis in Beetsterzwaag over. Op uitnodiging van de gemeenteraad van Opsterland mogen zij ervaren hoe een gemeenteraad werkt en spelen ze het interactieve kinderraadspel Democracity. In dit spel bouwen zij zelf een stad en kiezen welke gebouwen en voorzieningen in de stad moeten komen.

 • Welkom nieuwe Nederlanders!

  30 januari 2020

  Donderdag 30 januari 2020 vond er in het Lycklamahûs in Beetsterzwaag een naturalisatieceremonie plaats. Een feestelijke gebeurtenis! Zeven personen kregen van burgemeester Ellen van Selm het officiële certificaat van het Nederlanderschap.

 • Overzicht officiële handelingen B&W - week 3 - 4

  pdf, 65kB

  15 januari 2020 t/m 26 januari 2020

 • Besluitenlijst 28 januari 2020

  pdf, 38kB
 • Gezamenlijk beleid voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

  04 februari 2020

  De colleges van de drie OWO-gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland hebben hun eerste gezamenlijke beleidsplan voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) vastgesteld. De drie gemeenten werken samen om de kwaliteit en klantgerichtheid te verbeteren en de kosten en kwetsbaarheid te verminderen. Het nieuwe beleid helpt om dit nog beter te doen.

 • Lintje voor zeven brandweerlieden in Opsterland

  31 januari 2020

  Zeven brandweerlieden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ellen van Selm heeft hen donderdagavond 30 januari 2020 de versierselen opgespeld die horen bij deze Koninklijke onderscheiding.

 • College van B & W

 • Gemeenteraad

 • Iets mis in de openbare ruimte? Meld het!

  De openbare ruimte bestaat uit plekken die voor iedereen toegankelijk zijn. Denk aan pleinen, wegen, parken of speeltuinen. Die openbare ruimte willen we schoon, heel en veilig houden. Samen kunnen we onze gemeente leefbaar houden.

 • Overzicht officiële handelingen B&W - week 2 - 3

  pdf, 60kB

  8 januari 2020 t/m 19 januari 2020

 • Nevenfuncties Libbe de Vries

 • Nevenfuncties Rob Jonkman

 • Gorredijk Overtoom

  Gorredijk is een ondernemend dorp. Er zijn maar weinig plaatsen in Nederland waar de verhouding bedrijventerrein versus woongebied zo groot is als in Gorredijk. Dit gegeven kenmerkt de bedrijvigheid en de arbeidsmoraal in de grootste plaats van Opsterland, centraal gelegen aan de rijksweg A7 tussen Drachten en Heerenveen.

Verfijn uw zoekopdracht

Zoek binnen

Publicatiedatum

Sorteren op

Resultaten per pagina