247 resultaten voor ‘’

 • Het Lycklamahûs kleurt oranje

  26 november 2019

  Gemeente Opsterland zegt NEE tegen geweld tegen vrouwen en sluit zich dit jaar aan bij de internationale campagne Orange the World. Daarom kleurt vanaf 25 november het Lycklamahûs oranje. De kleur oranje staat symbool voor een zonnige toekomst, vrij van geweld.

 • Zuidoost Friesland vraagt € 25 miljoen voor Regio Deal

  03 december 2019

  Het Rijk wil Regio Deals sluiten om in regio’s de brede welvaart te versterken. De gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, en Weststellingwerf, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân hebben samen een voorstel ingediend voor een
  ‘Regio Deal Zuidoost Friesland: samen vitaal en veerkrachtig’.

 • Buitendienst Opsterland verwijdert ook in 2020 nesten eikenprocessierups zelf

  03 december 2019

  Afgelopen jaar hebben veel inwoners van de gemeente Opsterland te maken gehad met de eikenprocessierups. Dit komt doordat het aantal rupsen in 2019 is vertienvoudigd ten opzichte van 2018. Om snel en efficiënt te kunnen reageren op gemelde nesten, heeft de gemeente er in juli 2019 voor gekozen de bestrijding in eigen beheer te nemen. Dit heeft zoveel voordelen dat de gemeente heeft besloten ook volgend jaar de nesten te laten verwijderen door de buitendienst.

 • Huiselijk geweld

  03 december 2019

  Gaat het niet goed bij u thuis, of maakt u zich zorgen over iemand anders? Voor hulp en advies over huiselijk geweld kunt u 24/7 bellen met Veilig Thuis, telefoon 0800 - 2000 (gratis).

 • Omgevingsvergunning

  Wilt u bouwen, verbouwen, een boom kappen of iets veranderen aan een monument? Dan heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Soms heeft u ook voor het slopen een omgevingsvergunning nodig. Vaak is een sloopmelding dan echter voldoende.

 • Openingstijden Brengpunt groenafval Ureterp

  30 december 2019, pdf, 229kB
 • Verklaring Omtrent het Gedrag

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of organisaties kunnen om een VOG vragen. Bijvoorbeeld als u in de kinderopvang of het onderwijs gaat werken. Of als u een visum aanvraagt of lid wilt worden van een schietvereniging.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Heeft u een handicap of beperking? Dan kunt u in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart. Met deze kaart mag u op een gehandicaptenparkeerplaats parkeren. De kaart is geldig in de meeste Europese landen. Er zijn drie soorten parkeerkaarten: de bestuurderskaart, de passagierskaart en de instellingenkaart.

 • Verklaring van overlijden lijkschouwer

  06 januari 2020, pdf, 7kB
 • Verklaring van overlijden

  06 januari 2020, pdf, 7kB
 • Nieuwjaarstoespraak 2020

  06 januari 2020

  Op maandag 6 januari 2020 vond de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie plaats. Lees hier de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Ellen van Selm.

 • Fietsen steeds belangrijker in zuidoost Friesland

  08 januari 2020

  De vijf zuidoostelijke gemeenten in Friesland hebben gezamenlijk plannen uitgewerkt om fietsen in de regio aantrekkelijker te maken. Speerpunten hierin zijn het verbeteren van bestaande fietsroutes en het aanleggen van meer fietspaden. De meest opvallende ambitie is de realisatie van een snelfietsroute tussen Heerenveen en Drachten. Met de aanpassingen worden belangrijke locaties, bijvoorbeeld werk-, onderwijs- en OV-locaties, beter met elkaar verbonden.

 • Jongerenwerk

  Jongerenwerk is gericht op de ondersteuning van jongeren. Jongerenwerkers spreken de taal van jongeren en van de buurt, stimuleren hun persoonlijke én sociale ontwikkeling, behartigen hun belangen en geven grenzen aan. Het is daarmee een instrument om de kwetsbare jongeren de kans te geven op te groeien tot actieve en zelfstandige volwassenen.

 • Column december - Zorg voor elkaar, zorg in Opsterland

  ‘Zorg voor elkaar, zorg in Opsterland’ is de tekst in het beeldmerk van het Gebiedsteam. Het zegt precies waar we voor staan. We willen graag gebruik maken van de krêft fan de mienskip. Kijken naar wat een cliënt nog wél kan, alleen of met hulp van anderen. Met behulp van familie, vrienden of buren is er veel mogelijk.

 • Aangifteformulieren toeristenbelasting verstuurd

  15 januari 2020

  Onlangs zijn de aangifteformulieren toeristenbelasting verstuurd aan alle logiesverstrekkers die bij de gemeente bekend zijn. Hierop moet de omzet die men heeft gehad over het belastingjaar 2019 ingevuld worden. Op basis van de aangifte wordt er in mei 2020 een aanslag toeristenbelasting opgelegd.

 • Sport en bewegen

  Sport en bewegen hebben sinds jaar en dag een belangrijke rol in de maatschappij. Ze hebben positieve effecten op het individu en de samenleving. Veel mensen zijn wekelijks actief betrokken bij de sport, dat kan zowel als deelnemer of als vrijwilliger. Naast deze directe betrokkenen is er ook een grote groep als bezoeker of via media verbonden aan sport- en beweegactiviteiten.

 • Buur & Co: hoe buren elkaar helpen in Gorredijk

  Grotere behulpzaamheid en samenredzaamheid is belangrijk voor een sterke sociale basis in de Opsterlandse dorpen. In de kleinere dorpen zijn de vrijwilligers van de dorpssteunpunten actief om praktische hulp dichtbij te organiseren.

 • Algemene voorwaarden uitgifte bouwgrond

  29 januari 2020, pdf, 126kB

  Download hier de algemene voorwaarden voor de uitgifte van bouwgrond in Opsterland (PDF).

 • Kinderen nemen raadzaal in Opsterland over!

  29 januari 2020

  Kinderen uit de hoogste groepen van acht basisscholen in Opsterland nemen van 3 tot en met 7 februari de raadzaal in het gemeentehuis in Beetsterzwaag over. Op uitnodiging van de gemeenteraad van Opsterland mogen zij ervaren hoe een gemeenteraad werkt en spelen ze het interactieve kinderraadspel Democracity. In dit spel bouwen zij zelf een stad en kiezen welke gebouwen en voorzieningen in de stad moeten komen.

 • Welkom nieuwe Nederlanders!

  30 januari 2020

  Donderdag 30 januari 2020 vond er in het Lycklamahûs in Beetsterzwaag een naturalisatieceremonie plaats. Een feestelijke gebeurtenis! Zeven personen kregen van burgemeester Ellen van Selm het officiële certificaat van het Nederlanderschap.

 • Gezamenlijk beleid voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

  04 februari 2020

  De colleges van de drie OWO-gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland hebben hun eerste gezamenlijke beleidsplan voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) vastgesteld. De drie gemeenten werken samen om de kwaliteit en klantgerichtheid te verbeteren en de kosten en kwetsbaarheid te verminderen. Het nieuwe beleid helpt om dit nog beter te doen.

 • Lintje voor zeven brandweerlieden in Opsterland

  31 januari 2020

  Zeven brandweerlieden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ellen van Selm heeft hen donderdagavond 30 januari 2020 de versierselen opgespeld die horen bij deze Koninklijke onderscheiding.

 • Iets mis in de openbare ruimte? Meld het!

  De openbare ruimte bestaat uit plekken die voor iedereen toegankelijk zijn. Denk aan pleinen, wegen, parken of speeltuinen. Die openbare ruimte willen we schoon, heel en veilig houden. Samen kunnen we onze gemeente leefbaar houden.

 • € 15 miljoen voor Regio Deal Zuidoost Friesland

  14 februari 2020

  De gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Weststellingwerf en Wetterskip Fryslân en de Provincie Fryslân zijn opgetogen dat de ministerraad vandaag de regio Zuidoost Friesland heeft gekozen als één van de regio’s waarmee zij een Regio Deal wil sluiten. Het Rijk draagt € 15 miljoen bij aan de leefbaarheid in Zuidoost Friesland.

 • Welstandscommissie

  De welstandscommissie adviseert over het uiterlijk van bouwwerken en de ruimtelijke kwaliteit.

 • Let op: uw gemeentelijke belastingaanslag komt eraan

  27 februari 2020

  Op 29 februari 2020 ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen. U ontvangt de aanslag digitaal via MijnOverheid of per post.

 • Scholen

  27 februari 2020

  Bent u op zoek naar een (basis)school in Opsterland? In alle dorpen in de gemeente zijn scholen voor basisonderwijs aanwezig. In Gorredijk kunnen leerlingen voortgezet onderwijs volgen. In Beetsterzwaag is een school aanwezig voor speciaal onderwijs.

 • Gemeente Opsterland deelt nestkastjes uit tegen eikenprocessierups

  28 februari 2020

  De gemeente Opsterland zet 200 nestkastjes in om meer koolmezen, pimpelmezen en andere soorten vogels aan te trekken. Deze vogels zijn nuttig in de strijd tegen de eikenprocessierups. Op vrijdag 28 februari overhandigde Maatwurk Ondersteuning het eerste nestkastje aan wethouder Libbe de Vries.

 • Coronavirus vastgesteld in Nederland

  28 februari 2020

  Het coronavirus is sinds 27 februari 2020 vastgesteld in Nederland. Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de kans op besmetting met het coronavirus.

 • Raadsinformatiebijeenkomst 'Omgevingswet en gemeenteraad' gaat niet door

  14 maart 2020

  Op maandag 16 maart 2020 staat de raadsinformatiebijeenkomst ‘Omgevingswet en gemeenteraad‘ gepland. Deze bijeenkomst gaat vanwege de aangescherpte coronamaatregelen niet door.

 • Loket Gebiedsteam Beetsterzwaag

  Let op: het loket Gebiedsteam in Beetsterzwaag is vanwege het coronavirus alleen op afspraak geopend. Bel voor het maken van een afspraak (0512) 386 222.

  Hoofdstraat 82 Beetsterzwaag (in het gemeentehuis)
  Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur

 • Loket Gebiedsteam Gorredijk

  Let op: het loket Gebiedsteam in Gorredijk is vanwege het coronavirus gesloten.

  Schansburg 1 Gorredijk (in de bibliotheek).
  Openingstijden: maandag van 14.30 tot 16.30 uur

 • Loket Gebiedsteam Ureterp

  Let op: het loket Gebiedsteam in Ureterp is vanwege het coronavirus gesloten.

  Lijteplein 9 Ureterp (in de bibliotheek)
  Openingstijden: woensdag van 14.30 tot 16.30 uur

 • Uitgifte laatste kavels in uitbreidingsplan Hege Kamp in Ureterp

  16 maart 2020

  In het uitbreidingsplan Hege Kamp in Ureterp worden acht kavels voor vrijstaande woningen uitgegeven. De kavels liggen aan de westelijke buitenrand en hebben allemaal vrij uitzicht over de weilanden. Het zijn de laatste kavels in het plan die nog beschikbaar komen.

 • OWO-gemeenten steunen samen ondernemers

  20 maart 2020

  Ondernemers zitten in zwaar weer door de coronacrisis. Uitzonderlijke situaties vragen om uitzonderlijke maatregelen. Om ondernemers in deze moeilijke tijden tegemoet te komen nemen de gemeenten Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf (OWO) maatregelen op het gebied van belastingen en heffingen om hun lokale ondernemers te ondersteunen.

 • Zonneplan Opsterland kan worden vastgesteld

  24 maart 2020

  In het Zonneplan staan de kaders voor het aanleggen van zonnevelden. Daarbij gaat het over de landschappelijke inpassing, de betrokkenheid van de omgeving en de financiële participatie. De gemeente volgt het provinciaal beleid en het manifest 'Zonneparken Noord- Nederland', dat door onder andere de noordelijke natuur- en milieufederaties is opgesteld.

 • Naar de speeltuin? Neem de coronamaatregelen in acht!

  In verband met het coronavirus zijn veel ouders en kinderen thuis. Dit betekent ook dat de kinderen zich thuis moeten vermaken. Met dit mooie weer is het fijn voor de kinderen om lekker buiten te kunnen spelen. Er zijn gelukkig (nog) geen maatregelen van het kabinet waarin gesteld wordt dat buitenspelen niet meer mag.

 • Nibud Geldkrant 'Grip op geld in tijden van crisis'

  pdf, 3MB

  Grip op geld geeft rust in deze onrustige tijden. Het Nibud maakte een speciale Geldkrant over dit onderwerp.

 • Onafhankelijke cliëntondersteuning

  Nadat u ondersteuning van het Gebiedsteam heeft gevraagd, komt één van de consulenten bij u thuis om uw situatie te bespreken.

 • Zorg en ondersteuning

 • Meeste grond Opsterland onder de PFAS-norm

  31 maart 2020

  Opsterland heeft een bodemkwaliteitskaart met PFAS waarden vastgesteld. Met het vaststellen hiervan kan grondverzet in Opsterland weer zijn normale gang gaan. Er zijn nog drie locaties in Opsterland waar rekening moet worden gehouden met extra grondonderzoek tijdens grondverzet. Dit zijn industrielocaties waar men in het verleden met PFAS verdachte stoffen heeft gewerkt. Bij overig grondverzet kan de bodemkwaliteitskaart weer als vanouds worden gebruikt.

 • Coronacrisis: tips en adviezen van het Gebiedsteam

  Terwijl het coronavirus steeds meer om zich heen grijpt bieden mensen elkaar spontaan en op grote schaal hulp aan. Elke woensdag vindt u in de huis-aan-huis krant SA! een speciale 'Soarch foar elkoar' pagina. Ook online is er van alles te vinden om zo goed mogelijk om te gaan met de situatie tijdens deze coronacrisis.

 • Meer biodiversiteit in Opsterland

  02 april 2020

  Een strak gemaaid gazon biedt minder voedsel- en schuilplekken voor dieren en insecten. Om deze reden gaan we vanaf dit voorjaar een aantal gazons in de dorpen minder frequent maaien. Ruim twintig hectare van de in totaal drieënnegentig hectare gazon (ongeveer 30 voetbalvelden) wordt als kruidenrijk grasland onderhouden.

 • EenVandaag bezoekt Opsterland voor een reportage over de maatregelen in buitengebieden

  Vandaag besteedde EenVandaag aandacht aan de coronamaatregelen in buitengebieden. Wat mag wel en wat mag niet? En is het nodig handhavend op te treden? Burgemeester Ellen van Selm en toezichthouder Peter Jethoe vertellen hoe we in Opsterland met de maatregelen omgaan. En dat het tot nu toe hartstikke goed gaat! Benieuwd naar de reportage? Kijk hier de uitzending terug!

 • Nederlandse en Friese vlag wapperen op 15 april in Opsterland

  14 april 2020

  Op woensdag 15 april is het precies 75 jaar geleden dat het grootste deel van Fryslân werd bevrijd en hier een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Om die reden heeft Gemeente Opsterland besloten om, naast het gebruikelijke vlagvertoon op 4 en 5 mei, ook op 15 april de vlag te hijsen.

 • kleurplaat 1 - bijenteldag 2020

  16 april 2020, pdf, 177kB
 • kleurplaat 3 - bijenteldag 2020

  16 april 2020, pdf, 183kB
 • kleurplaat 2 - bijenteldag 2020

  16 april 2020, pdf, 183kB
 • Telformulier-Nationale-Bijentelling-2020

  16 april 2020, pdf, 3MB
 • Vervangende mantelzorg tijdens de coronacrisis

  Nu dagbestedingslocaties zijn gesloten en veel andere activiteiten voor mensen met bijvoorbeeld dementie zijn komen te vervallen, is uw partner of familielid meer thuis. Dat betekent voor u als mantelzorger een extra belasting. Ook omdat u andere familieleden, vrienden of kennissen vanwege de coronamaatregelen niet kunt vragen om langs te komen.

Verfijn uw zoekopdracht

Zoek binnen

Publicatiedatum

Sorteren op

Resultaten per pagina