506 resultaten voor ‘’

  • Zuidoost Friesland vraagt € 25 miljoen voor Regio Deal

    03 december 2019

    Het Rijk wil Regio Deals sluiten om in regio’s de brede welvaart te versterken. De gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, en Weststellingwerf, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân hebben samen een voorstel ingediend voor een
    ‘Regio Deal Zuidoost Friesland: samen vitaal en veerkrachtig’.

  • Zorgverzekering AV Frieso Compleet

    Zorg wordt steeds duurder, daarom is het belangrijk dat u goed verzekerd bent. Heeft u een laag inkomen? De gemeente Opsterland komt mensen met een laag inkomen tegemoet in hun kosten door een collectieve zorgverzekering via De Friesland Zorgverzekeraar aan te bieden: de zorgverzekering AV Frieso Compleet. Door hieraan deel te nemen profiteert u van veel extra vergoedingen en bespaart u een behoorlijk bedrag. De gemeente betaalt namelijk een deel van uw premie.

  • Zorg en ondersteuning

  • Zonneplan Opsterland kan worden vastgesteld

    24 maart 2020

    In het Zonneplan staan de kaders voor het aanleggen van zonnevelden. Daarbij gaat het over de landschappelijke inpassing, de betrokkenheid van de omgeving en de financiële participatie. De gemeente volgt het provinciaal beleid en het manifest 'Zonneparken Noord- Nederland', dat door onder andere de noordelijke natuur- en milieufederaties is opgesteld.

  • Zomervakantie: geef inbrekers geen kans!

    25 juli 2019

    De zomerperiode is een tijd waarin veel inbrekers toeslaan. U bent vaker van huis of laat uw deuren en/of ramen openstaan. Wees daarom alert en gebruik de volgende tips:

  • Zittingen vanwege de verkiezing voor de Tweede Kamer

    15 maart 2021

    Bekendmaking tijdstippen zittingen vanwege de verkiezing voor de Tweede Kamer.

  • WOZ-waarde en taxatie

    De gemeente taxeert elk jaar de waarde van uw huis, bedrijfspand of grond. Dit heet de WOZ-waarde. De WOZ-waarde is de basis voor het bepalen van de te betalen onroerendezaakbelasting (OZB). En kosten van het rijk en waterschap. De WOZ-waarde, die de gemeente vaststelt, is de waarde die de woning of andere onroerende zaak had op 1 januari van het jaar voor het begin van het belastingjaar.

  • WOZ-taxateurs meten in de komende maanden woningen op

    28 januari 2021

    De komende maanden gaan WOZ-gecertificeerde taxateurs van onze gemeente op pad om een aantal woningen op te meten.

  • World Cleanup Day 2020 en de Opsterlandse himmelploegen

    17 september 2020

    Op zaterdag 19 september is het weer zover: World Cleanup Day. Op deze grootste wereldwijde opruimactie van het jaar wordt samen met ruim 180 landen de planeet een grote schoonmaakbeurt gegeven. Dit jaar wordt World Cleanup Day in Nederland georganiseerd door Plastic Soup Foundation en NederlandSchoon.Het doel is: het opruimen van zoveel mogelijk zwerfvuil!

  • Woonvisie Opsterland 2017-2021

    pdf, 2MB
  • Woningcorporaties zetten in op verduurzaming en kwaliteitsverbetering van bestaande woningvoorraad

    22 december 2020

    De gemeente Opsterland heeft samen met de corporaties Elkien, WoonFriesland en huurdersorganisatie De Bewonersraad voor 2021 nieuwe prestatieafspraken gemaakt. Dit zijn afspraken waarin alle partijen hun bijdrage aan het gemeentelijk volkshuisvestelijk beleid van
    Opsterland vastleggen.

  • Wonen in Opsterland

    wonen-in-opsterland Gemeente Opsterland omvat 16 dorpen met Olterterp als kleinste dorp en Gorredijk als grootste. Gemeente Opsterland is ongeveer 23.000 ha groot en is onderdeel van de prachtige Friese Wouden. Ruimte, rust en natuurschoon zijn drie punten die Opsterland tot een aantrekkelijke woongemeente maken.

  • Wmo

    17 juli 2020

    Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning.

  • Winkelend publiek Beetsterzwaag krijgt meer tijd voor inkopen

    05 oktober 2018

    Bezoekers van Beetsterzwaag kunnen binnen de blauwe zone in het vervolg twee uur parkeren in plaats van één uur. Dit parkeerbesluit is één van de maatregelen om de parkeersituatie in Beetsterzwaag te verbeteren.

  • Wijziging eigen bijdrage Wmo

    Mensen die hulp krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), ontvangen de rekening voor het betalen van de maandelijkse eigen bijdrage van het Centraal Administratiekantoor (CAK).

  • Wijnjewoude, Tjalling Harkeswei 81

  • Wijnjewoude geselecteerd als ‘proeftuin’ voor aardgasvrij wonen!

    Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft Wijnjewoude geselecteerd als 'proeftuin' voor aardgasvrij wonen. Dit gebeurt als onderdeel van een speciaal interbestuurlijk programma om kennis hierover te ontwikkelen en te delen. Met deze bijdrage van het Rijk wordt een belangrijke stap gezet in de doelstellingen om woningen in Wijnjewoude te isoleren en met groen gas het huidige aardgas te vervangen. Dorpscoöperatie WEN gaat een belangrijke rol krijgen bij de uitvoering van het plan.

  • Wijnjewoude, Duerswâld 11

  • Wethouders zetten groene voetafdruk in nieuw betonfietspad Gorredijk

    03 september 2019

    Op vrijdag 30 augustus stonden wethouders Rob Jonkman en Libbe de Vries met hun blote voeten in het beton van het nieuwe fietspad in Gorredijk. Samen met Gert Brunink, directeur van aannemer Schagen Infra, lieten ze symbolisch een groene afdruk achter in het duurzame betonfietspad naast de bestaande toegangsweg van en naar de wijk Loevestein.

  • Wethouder op bezoek bij pleeggezin in Ureterp, supergewone mensen van onschatbare waarde!

    02 november 2018

    In de gemeente Opsterland zijn een kleine 60 pleeggezinnen die van onschatbare waarde zijn voor veel kinderen. Wethouder Libbe de Vries bezocht vandaag het pleeggezin van de familie Brakke in Ureterp om van hen te horen wat het pleegouderschap inhoudt. Het is de Week van de Pleegzorg en gemeente Opsterland verrast daarom alle pleeggezinnen in de gemeente met een boeket bloemen. Hiermee spreekt de wethouder zijn dank en waardering uit voor deze families die hun hart en huis openstellen voor kinderen die geen veilig thuis hebben.

  • Werk vinden

    Iedere Nederlander moet zelf in zijn levensonderhoud voorzien. Als dat niet lukt en er zijn geen andere voorzieningen, dan helpt de gemeente u te zoeken naar werk.

  • Werkgroep Fairtrade Opsterland

    Een werkgroep bestaande uit vrijwilligers van de Wereldwinkel en enkele ondernemers uit de gemeente heeft een jaar lang hard gewerkt om de titel Fairtrade Gemeente binnen te halen.

  • Welstandsnota 2009

    28 maart 2018, pdf, 4MB
  • Welstandscommissie

    De welstandscommissie adviseert over het uiterlijk van bouwwerken en de ruimtelijke kwaliteit.

  • Welkom nieuwe Nederlanders!

    30 januari 2020

    Donderdag 30 januari 2020 vond er in het Lycklamahûs in Beetsterzwaag een naturalisatieceremonie plaats. Een feestelijke gebeurtenis! Zeven personen kregen van burgemeester Ellen van Selm het officiële certificaat van het Nederlanderschap.

Verfijn uw zoekopdracht

Zoek binnen

Publicatiedatum

Sorteren op

Resultaten per pagina