Verantwoording

De financiële en beleidsmatige kaders worden door de gemeenteraad vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en legt daarover ieder jaar verantwoording af aan de raad.