Publicaties en verslagen

 • Coalitieakkoord 2018-2022

  Op 9 juli is het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Brêge nei de takomst’ van Opsterlands Belang, PvdA en de ChristenUnie door de gemeenteraad vastgesteld.

 • Bestuurlijke visie Romte en Ferskaat

  De gemeenteraad heeft een bestuurlijke visie op de toekomst van de gemeente vastgesteld: Romte en ferskaat 2013. De bestuurlijke visie is zowel in het Nederlands als in het Frysk te downloaden.

 • Begroting

  De gemeentebegroting geeft aan welke plannen de gemeente heeft voor het komende jaar en wat deze plannen gaan kosten.

 • Verantwoording

  De financiële en beleidsmatige kaders worden door de gemeenteraad vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en legt daarover ieder jaar verantwoording af aan de raad.

 • Verordeningen

 • Burgerjaarverslag

  In het burgerjaarverslag legt de gemeente verantwoording af over de kwaliteit van de dienstverlening en de burgerparticipatie in het afgelopen jaar.

 • Aangevraagde en verleende vergunningen

 • Gemeentepagina Sa!