Iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding

Veel mensen zetten zich in voor de samenleving, vaak onopvallend en op de achtergrond. Kent u zo iemand en vindt u dat deze persoon publieke erkenning verdient? Doe dan een voorstel voor een onderscheiding of 'lintje'.

Iemand kan een lintje verdienen als hij of zij zich persoonlijk op bijzondere wijze inzet voor de samenleving. Verreweg de meeste onderscheidingen worden toegekend aan vrijwilligers. Denk aan vrijwilligers bij sportverenigingen, voedselbanken, carnavals- of buurtverenigingen, zorginstellingen, maar ook pleegouders of mantelzorgers. Daarnaast kunnen onderscheidingen worden toegekend aan personen die weliswaar een betaalde functie hebben, maar daarin bijzonder hebben gepresteerd en daarmee de maatschappij een dienst hebben bewezen.

Iemand voordragen

Als u een inwoner van Opsterland wilt voordragen voor een Koninklijke onderscheiding, stuurt u een e-mail naar lintjes@opsterland.nl. Voor de lintjesregen 2022 (Algemene Gelegenheid) moet uw voorstel voor 1 juli 2021 binnen zijn. Is er een Bijzondere Gelegenheid, neem dan ook tijdig contact op (zeker 5 maanden van te voren).

Meer informatie

Op de website van de Kanselarij der Nederlandse Orde vindt u meer informatie.