Nevenfuncties Rob Jonkman

Wethouder Rob Jonkman

 • Lid VNG-commissie Europa en Internationaal
 • Voorzitter werkveldadviescommissie Thorbecke Academie (European Studies)
 • Lid Raad van Toezicht Kenniscentrum Europa Decentraal
 • Lid Algemeen bestuur De Marrekrite
 • Vicevoorzitter Dagelijks bestuur Recreatieschap Marrekrite
 • Lid Klantenraad PIANOo
 • Lid Comité van de Regio's (politiek coördinator van ECR in commissie ECON en lid commissie CAFA)
 • Lid van de Raad van Commissarissen Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân U.A.
 • Vertegenwoordiger Algemene Vergadering Aandeelhouders NV Caparis
 • Vertegenwoordiger Algemene Vergadering Aandeelhouders Essent
 • Vertegenwoordiger Algemene Vergadering Aandeelhouders NV Bank Nederlandse Gemeenten
 • Vertegenwoordiger Algemene Vergadering van aandeelhouders NV Afvalsturing Friesland (Omrin)
 • Vertegenwoordiger Algemene Vergadering van aandeelhouders NV Fryslân Miljeu (Omrin)
 • Voorzitter VNG Taskforce Inkoop & Aanbesteden
 • Voorzitter werkgroep Europa P10
 • Lid Dagelijks bestuur Vereniging van Friese Gemeenten (VFG)
 • Lid bestjoer Fryske Rie
 • Lid Stuurgroep Friese Projecten Machine

Alle bovenstaande nevenfuncties zijn onbetaald.

 • Adviseur Jonkman Expertise