Nevenfuncties Libbe de Vries

  • Ambassadeur gehandicaptensport (Sport Fryslân)Wethouder Libbe de Vries
  • Lid Stuurgroep Autisme Netwerk Friesland (ANF)
  • Lid Stuurgroep Sport in Opsterland (Sport Fryslân)
  • Lid Bestuurscommissie Gezondheid Veiligheidsregio Fryslân
  • Lid Stuurgroep Vitale Regio Fryslân Veiligheidsregio Fryslân
  • Bestuurslid Zorg voor Jeugd (Sociaal Domein Fryslân)
  • Lid Algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Fryslân (GR SW, NV Caparis)

Alle bovenstaande nevenfuncties zijn onbetaald.