Nevenfuncties Ellen van Selm

Burgemeester Ellen van Selm

 • Voorzitter bestuur P10
 • Lid bestuur VNG
 • Comité van Aanbeveling bij de Ronald McDonald Hoeve te Beetsterzwaag
 • Lid Regionaal Bestuurlijk Politie Overleg (RBPO)
 • Lid Adviesraad Fries Sociaal Planbureau
 • Lid Algemeen bestuur Veiligheidsregio Fryslân
 • Lid Bestuurscommissie Veiligheid Veiligheidsregio Fryslân
 • Voorzitter auditcommissie Veiligheidsregio Fryslân
 • Lid bestuur Nederlands Genootschap van Burgemeesters
 • Lid World Congres United Cities and Local Governments (UCLG)
 • Lid maatschappelijke klankbordgroep NIOD onderzoek VNG en WOII
 • Lid Commissie van Aanbeveling Buitententoonstelling Van Lyndencollectie Beetsterzwaag

Deze nevenfuncties zijn onbetaald.