Nevenfuncties Anko Postma

Wethouder Anko Postma

 • Algemeen Bestuurslid P10
 • Algemeen Bestuurslid Hus & Hiem
 • Algemeen Bestuurslid Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân U.A.
 • Algemeen Bestuurslid Bedrijvenpark A7
 • Lid Dagelijks bestuur directieraad Bedrijvenpark A7
 • Voorzitter Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO)
 • Lid Fries Bestuurlijk Overleg Krimp en Anticipeerregio’s (FBOK)
 • Lid ambassadeursoverleg Krimp ‘Fan Mear Nei Better’
 • Lid ambassadeursgroep Economische Zaken Opsterland
 • Lid Wenje oerlis Provincie Fryslân
 • Lid portefeuillehoudersoverleg  Ruimte & Wonen van de Vereniging Friese Gemeenten
 • Lid stuurgroep Bestjoerlik Oerlis Feangreide
 • Plaatsvervangend lid Sociale werkvoorziening Fryslân
 • Lid ouderraad Drachtster Lyceum
 • Bestuurslid Stichting Smûk
 • Lid bestuurlijke klankbordgroep WEN
 • Regioambassadeur Wethoudersvereniging
 • Lid van het Stichtingsbestuur van het Kennispunt Lokale Politieke Partijen
 • Lid van het Iepen Mienskipsfûns

Alle bovenstaande nevenfuncties zijn onbetaald