Besluiten van B & W

Iedere week vergadert het college van B & W. De besluitenlijsten van deze vergaderingen vindt u hier.