College van B & W

 • Samenstelling college van B & W

  Het college van B & W bestaat uit de burgemeester, drie wethouders en de gemeentesecretaris.

 • Afspraak maken met B & W

  Wilt u een wethouder of burgemeester persoonlijk spreken? Dat kan! De burgemeester en wethouders hebben in hun agenda’s tijd gereserveerd voor deze gesprekken, zodat u in de meeste gevallen binnen twee weken een afspraak kunt maken.

 • Besluiten van B & W

  Iedere week vergadert het college van B & W. De besluitenlijsten van deze vergaderingen vindt u hier.

 • Officiële handelingen B & W

  Elke week vindt u hier een overzicht van de officiële handelingen van het college van B & W.

 • Wet openbaarheid van bestuur

  De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid.

 • Samenwerking met andere overheden

  Gemeenten voeren niet alle taken zelf uit. In diverse gevallen wordt samengewerkt met andere gemeenten, de provincie en/of het waterschap.