Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Herintreders - weer aan het werk

Wanneer u langere tijd uit het arbeidsproces geweest bent en hierin wilt terugkeren, dan kunt u de gemeente verzoeken u hierbij te helpen. De gemeente Opsterland werkt op het terrein van de re-integratie nauw samen met het UWV Werkbedrijf. Het UWV Werkbedrijf voert  re-integratie werkzaamheden uit voor de gemeente Opsterland.

 

Werk en maatschappelijke participatie

Betaald werk is een belangrijk middel om een beter inkomen te krijgen en om mee te doen in de samenleving. De gemeente Opsterland vindt het belangrijk om mensen voor wie het vinden van werk niet meevalt, te ondersteunen. Voor sommige mensen is het doen van betaald werk nog een stap te ver. De gemeente Opsterland laat dan onderzoeken of het doen van vrijwilligerswerk of mantelzorg mogelijk is. We vinden het namelijk erg belangrijk dat iedereen wel iets doet!

 

In het beleid is het volgende gezegd: “Inwoners van Opsterland moeten zoveel mogelijk in een eigen inkomen voorzien door middel van betaald werk. Bij inwoners die hiertoe (nog) niet in staat zijn wordt onderzocht welke maatschappelijke participatie naar vermogen mogelijk is”. De werkzaamheden en activiteiten die hiervoor nodig zijn worden voor de gemeente Opsterland uitgevoerd door het UVW Werkbedrijf.

 

Mogelijkheden

Op de website http://www.opsterland.rechtopbijstand/  kunt u meer informatie vinden over de verschillende mogelijkheden die er zijn.

 

De ondersteuning van het UWV Werkbedrijf is niet alleen voor personen die een uitkering ontvangen. Ook als u geen uitkering krijgt, maar wel aan het werk wilt kunt u mogelijk een beroep doen op de ondersteuning van het UWV WERKbedrijf. U bent op afspraak van harte welkom op de locatie Hofland 2, 8401 SH in Gorredijk. Bel voor het maken van een afspraak telefoon (0512) 386 222.

 

 

Meenemen

Op de website www.werk.nl kunt u nalezen welke informatie u moet meenemen als u zich wilt inschrijven als werkzoekende.

Zie ook

Contactgegevens

Gemeentehuis
Hoofdstraat 82, Beetsterzwaag

Gemeentebedrijf
Wetterwille 5, Gorredijk

Postadres
Postbus 10.000
9244 ZP Beetsterzwaag

T (0512) 386 222
E gemeente@opsterland.nl

Twitter @Opsterland

Meer contactgegevens en openingstijden


Zoeken